AllPipe

o firmie
oferta
kontakt
zapytania
normy
przeliczniki
EnglishPromocje


Normy

Wykaz tematyczny z katalogu polskich norm

Grupa

Tematy norm

030Przepisy i normy ogólne
0300Terminy i oznaczenia
0301Dokumentacja techniczna
0302Normy obliczania i projektowania
0303Obróbka plastyczna metali
0304Obróbka cieplna i cieplnochemiczna metali
0305Spajanie i cięcie metali
0306Powłoki ochronne
0307Bezpieczeństwo i ergonomia
0308Stosowanie i eksploatacja
0309Przepisy odbioru. Metody badań. Pakowanie. Znakowanie. Przechowywanie. Transport
031Materiały wsadowe dla hutnictwa
0310Nomenklatura, klasyfikacja i normy ogólne
0311Surówka
0312Żelazostopy
0317Złom i odpady stalowe i żeliwne
0318Żużle. Pyły. Szlamy
0319Przepisy odbioru. Metody badań. Pakowanie. Znakowanie. Przechowywanie. Transport
032Stal węglowa i stopowa
0320Nomenklatura, klasyfikacja i normy ogólne
0321Wlewki. Kęsiska i kęsy
0322Walcówka. Pręty
0323Blachy. Pasy
0324Taśmy. Bednarka
0325Kształtowniki
0326Rury
0327Druty
0328Odkuwki
0329Przepisy odbioru. Metody badań. Pakowanie. Znakowanie. Przechowywanie. Transport
034Wyroby hutnictwa stali dla pojazdów szynowych
0340Nomenklatura, klasyfikacja i normy ogólne
0341Obręcze. Koła. Osie
0342Szyny kolejowe. Stalowe akcesoria nawierzchni kolejowej
0343Walcówka. Pręty i kształtowniki
0345Szyny tramwajowe. Stalowe akcesoria nawierzchni tramwajowej
0349Przepisy odbioru. Metody badań. Pakowanie. Znakowanie. Przechowywanie. Transport
035Metale nieżelazne i ich stopy
0350Nomenklatura, klasyfikacja i normy ogólne
0351Katody. Anody. Gąski. Wlewki. Granulki
0352Kształtowniki
0353Blachy. Pasy. Folie. Taśmy
0354Rury
0355Pręty. Druty
0356Spieki. Wyroby z ceramiki metalurgicznej i proszki metali
0357Złom i odpady metali nieżelaznych i stopów
0358Inne półwyroby i wyroby z metali nieżelaznych
0359Przepisy odbioru. Metody badań. Pakowanie. Znakowanie. Przechowywanie. Transport
038Odlewnictwo
0380Nomenklatura, klasyfikacja i normy ogólne
0381Żeliwo i odlewy żeliwne
0382Staliwo i odlewy staliwne
0383Odlewy żeliwne i staliwne o własnościach specjalnych
0384Odlewy z metali nieżelaznych i ich stopów
0386Pomocnicze materiały odlewnicze
0388Materiały formierskie i spoiwa
0389Przepisy odbioru. Metody badań. Pakowanie. Znakowanie. Przechowywanie. Transport


 

3W design team